Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Di Mana? Di Mana?

by Yeop Mie dan Ida Sri Sulo

Publisher - Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Category - Children

Buku bacaan awal ini memfokuskan kepada perkembangan emosi kanak-kanak melalui penceritaan kisah kucing yang pelbagai ragam. Ia mengajar kanak-kanak mengenal dan mengurus emosi melalui penceritaan. Ini amat penting untuk membina konsep kendiri yang positif. Dalam buku ini Miong tersesat untuk mencari jalan pulang yang menyebabkan beliau resah (punca stress). Bagaimana Miong menyelesaikannya?

Please login to borrow the book.