Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pok dan Lang ke Taman Bunga

by Yeop Mie dan Ida Sri Sulo

Publisher - Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.

Category - Children

Buku bacaan awal ini memfokuskan kepada perkembangan emosi kanak-kanak melalui penceritaan kisah kucing yang pelbagai ragam. Ia mengajar kanak-kanak mengenal dan mengurus emosi melalui penceritaan. Ini amat penting untuk membina konsep kendiri yang positif. Dalam buku ini Miong berjalan mencari kawan yang sesuai dengannya. Pelbagai perasaan yang timbul sepanjang perjalanan dia (konsep pengharapan). Siapakah yang ditemui Miong sepanjang perjalanannya. Siapkah kawan yang dicarinya.

Please login to borrow the book.