Category : General Academics

of 3 pages

Apakah yang Anda Perlu Tahu Tentang Ubat Generik

by Mohamed Azmi Ahmad Hassali, Jayabalan Thambyappa, Asrul Akmal Shafie

Dalam era kos penjagaan kesihatan yang semakin meningkat, adalah penting pengguna mendapatkan ubat-ubatan dengan kos berpatutan demi mengurangkan perbelanjaan untuk penjagaan kesihatan. Walau bagaiman ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aplikasi Teknologi Penderiaan Jauh dan Sistem Maklumat Geografi untuk Kelestarian Pembangunan Sumber Air

by Md. Azlin Md Said

Kelestarian pembangunan dan pengurusan sumber air mestilah memenuhi keseimbangan keperluan manusia, pembangunan yang pesat dan keperluan pemuliharaan persekitaran tanpa mengganggu-gugat keperluan masa ...

Read More

Please login to borrow the book.


BUDAYA BERPUTAR-PURAT DALAM POLITIK DAN SASTERA

by MOHD AFFANDI HASSAN

Risalah ini merupakan pandangan peribadi Mohd Affandi Hassan selain kritikan terhadap penulisan dan karya sasterawan negara.

Read More

Please login to borrow the book.


Cambridge Power Guide To Grammar & Writing

by Manoj Nandy and Milon Nandy

This is the forth book in the series that interacts with readers in an ‘author-friendly’ approach. This makes learning easier and less boring for the reader. It teaches students how to use Grammar ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dari Zaman Batu ke Tamadun Awal di Malaysia: Pemerkasaan Jati Diri Bangsa

by Mokhtar Saidin

Buku ini mengenengahkan data terkini arkeologi negara hasil kajian Pusat Penyelidikan Arkeoiogi Global, Universiti Sains Malaysia. Bukti ini mendedahkan perkembangan kebudayaan daripada Paleolitik ke ...

Read More

Please login to borrow the book.


DIY Drones for the Evil Genius

by Ian Cinnamon

DIY Drones for the Evil Genius

Read More

Please login to borrow the book.


Gurindam Warisan Ibunda (Kumpulan Gurindam)

by Nazim Mohd Subari

Karya ini menghimpunkan 100 buah gurindam yang menjadikan Gurindam Dua Belas Fasa karya Raja Ali Haji sebagai model ini dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu harga diri, warisan ibunda, memperkasa ...

Read More

Please login to borrow the book.


KHIDMAT MASYARAKAT

by Ahmad Khirul Nizam Ali, Mahyuzie Jenal

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages