Category : Politics

of 1 pages

Kaunseling Sebagai Strategi Pembangunan Negara

by Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim

Kaunseling bukanlah satu inovasi baharu dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Rasa keprihatinan, kasih sayang dan tolong-menolong merupakan gaya hidup masyarakat kita. Memberi pertolongan terhadap mere ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages